Video novērošanas sistēmas • videonovērošana mājai un biznesam

 

 

 


 New Page 1
 

Ko nozīmē apzīmējums "IP"
kameru tehniskajos aprakstos?

 

 
IP (International Protection) ir starptautiski pieņemts apzīmējums, kas raksturo konkrētā izstrādājuma drošības pakāpi, kas pasargā no svešķermeņu iekļūšanas apvalkā - putekļiem, mitrumu un citiem.
1. cipars norāda aizsardzību pret cietu ķermeņu un putekļu iekļūšanu apvalkā.
2. cipars pret ūdens iekļūšanu apvalkā.
Pirmais cipars var būt robežās no 0 līdz 6 un to nozīme ir sekojoša:
0 - vismazākā aizsardzība (nekāda);
1 – aizsargāts pret cietiem ķermeņiem, kas ir lielāki par 50 mm;
2 - aizsargāts pret cietiem ķermeņiem, kas ir lielāki par 12 mm;
3 - aizsargāts pret cietiem ķermeņiem, kas ir lielāki 2,5 mm;
4 - aizsargāts pret cietiem ķermeņiem, kas ir lielāki par 1,0 mm;
5 - aizsargāts pret cietiem ķermeņiem, kas ir mazāki par 1,0 mm;
6 – putekļu necaurlaidīgs.
Otrais cipars var būt robežās no 1 līdz 8 un to nozīme ir sekojoša:
1 – aizsargāts pret ūdens vertikālām pilēm;
2 - aizsargāts pret ūdens pilēm 75 grādu leņķī;
3 - aizsargāts pret lietu;
4 - aizsargāts pret šļakatām no apakšas;
5 - aizsargāts pret ūdens strūklām;
6 - aizsargāts pret viļņiem;
7 - aizsargāts pret īslaicīgu iegremdēšanu ūdenī;
8 - aizsargāts pret ilgstošu atrašanos ūdenī.
Piemēram, IP 44 nozīmē, ka iekārta var tikt izmantota ne tikai iekštelpās, bet arī ārā, taču ne ļoti putekļainā vidē un arī ne zem spēcīgi plūstošām ūdensstrūklām vai ūdenī (tieša lietus).

Vairāk informācijas par IP marķējumu iespējams atrast iekš: wikipedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklāma:

© 2007 SIA eMeM. www.VNS.lv pieejamo informāciju drīkst pārpublicēt, korekti norādot atsauci uz avotu.