Video novērošanas sistēmas • videonovērošana mājai un biznesam

 

 

       Videonovērošanas veikšana atbilstoši likumdošanai.

Ja videonovērošana tiek veikta un tiek uzglabāti video ieraksti, tad neatkarīgi no tā, cik ilgs ir video ierakstu arhīvs, uz to attiecas personas datu aizsardzības likums.
Tas attiecas uz videonovērošanu gan darba vietā, gan mājās (privātā teritorijā). Vietās, kur tiek veikta videonovērošana, obligāti ir jābūt izvietotai informācijai skaidrā, nepārprotamā un saprotamā veidā. Attiecīgas zīmes, kas informē par video novērošas veikšanu un  kas ietver sekojošu informāciju:
  • tiek veikta videonovērošana
  • pārziņa (atbildīgās personas) nosaukums vai vārds, uzvārds, kā arī adrese un cita kontaktinformācija. Ja ir, tad arī personas datu operatora nosaukums, kā arī tā adrese un cita kontaktinformācija;
  • paredzētais videonovērošanas mērķis un pamatojums.

ir jāizvieto konkrētajā video novērošanas vietā, nevis attālinātā nostūrī un grūti pamanāmās vietās.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu videonovērošanas ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, tādēļ personām un uzņēmumiem kā pārziņiem šāda personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).
Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, nepieciešams nomaksāt valsts nodevu (28,46eur vai 56.91eur atkarībā no nodarbināto skaita).
 
Ir pieejams informatīvs materiāls, ko izstrādājusi datu valsts inspekcija: Rekomendācija “Datu apstrāde videonovērošanas jomā”.
 
Lēmums par personas datu apstrādes reģistrēšanu tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, vai arī tiek pieprasīta papildu informācija (ja sniegtā informācija nav precīza un pietiekama, kas savukārt tiek konstatēts pirmsreģistrācijas pārbaudē).
 
Detalizēta informācija (t.sk. rekomendācijas par videonovērošanas veikšanu), kā arī iesnieguma veidlapa un vadlīnijas šī iesnieguma aizpildīšanai atrodama Datu valsts inspekcijas mājaslapā http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/skaidrojums-par-videonoverosanas-veiksanu-ar-videoregistratoru-vai-citam-iericem-un-filmesanu/. Inspekcija arī informēja: katru darbdienu laikā no plkst. 14.00 līdz 16.00 iespējams konsultēties par personas datu apstrādes reģistrācijas un personas datu aizsardzības jautājumiem pa tālruni 67223131.

Jūsu ērtībai, lai ietaupītu Jūsu laiku VNS.LV, sadarbībā ar Datasafe.lv, saviem klientiem piedāvā iespēju videonovērošanas sertifikāciju veikt Jūsu vietā, kas ir maksas pakalpojums. 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklāma:

© 2007 SIA eMeM. www.VNS.lv pieejamo informāciju drīkst pārpublicēt, korekti norādot atsauci uz avotu.